Мисията на АМСПИКЗ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на професионална общност, която да олицетворява услугите за красота и здраве. Пазара на услугите за свободното време, влиза в нова фаза на развитие и АМСПИКЗ заявява своето желание да стане обединител на интересите на инвеститорите в бюти бизнеса и да бъде реалния консултант на държавната и изпълнителна власт по всички свързани с тази пазарна ниша предстоящи реформи.