ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АМСПИКЗВ своята дейност фирмите, работещи в областта на услугите за красотата и здравето, често се сблъскват с множество проблеми не само от законов, но и от морално-етичен характер. Значителна част от тези проблеми се дължат на липсата на колегиални и морално-етични норми за фирмено, междуфирменно и личностно поведение в развиващата се у нас пазарна икономика. По-голяма част от тези проблеми могат и трябва да бъдат решавани по начин, който се основава на професионална етика и морални принципи