Закон за дейностите по предоставяне на услугиУКАЗ № 33На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република БългарияМожете да разгледате закона тук