Милен Василев
Председател

Емилия Динкова
Изпълнителен директор

Димитър Дамов
Член на УС

Венцислав Петков
Член на УС

Румен Методиев
Член на УС

Цветелина Маймарова
Член на УС