Документи

АМСПИКЗ изрази своето становище по повод протестното писмо до медиите на проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) до министъра на труда и социалната политика...

На 02.12.2009 г.АМСПИКЗ внесе до г-н Пушкаров, председател на НАПОО, предложение за прецизиране на системата за професионално обучение на специалисти от професионално направление Фризьорство и Козм...

АМСПИКЗ заяви своята изненада от некоректните действия на НСК „Здраве и красота” след отделянето на „Маникюр-педикюр” като самостоятелна професия от професията „Козметик”. Вижте повече в официа...

На 12.02.2010 г. АМСПИКЗ внесе предложение до министър Сергей Игнатов да се създаде регистър на издадените от МОНМ дипломи и свидетелства за професионална квалификация за специалностите - козметика, фриз...

По повод медицинския стандарт „Козметична (Естетична) хирургия" (публикуван на сайта на МЗ), АМСПИКЗ, заедно с НСК „Здраве и красота” внесоха своето становище под формата на официално писмо до проф. д-р Анн...

На 30.11.2009 г. АМСПИКЗ, заедно с НЗК „Здраве и красота”, Национален съюз „Сервиз елекронна техника” и Национален съюз на Ключарите в България, внесоха до г-н Мартин Димитров, председател на Комисия по ик...

На 15.12.2010 г. АМСПИКЗ изпрати официално благодарствено писмо до Столична община, в лицето на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, за присъствието на Втората национална конференция на АМСПИКЗ и изразеното разбиране...